Dokumentów

DECYZJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKU TURYSTYCZNEGO NA 2024 ROK. ROK

Decyzja w sprawie zmian w Decyzji w sprawie wysokości podatku turystycznego na rok 2024. rok

PROGRAM PRACY I PLAN FINANSOWY GMINY TURYSTYCZNEJ OBSZARU ZLATNI ISTOK ZAGORJE NA ROK 2024. ROK

Decyzja w sprawie programu prac na rok 2024.

Program prac na rok 2024.

PLAN ZAKUPÓW GMINY TURYSTYCZNEJ OBSZARU ZŁOTY WSCHÓD ZAGORJA NA ROK 2024. ROK

Decyzja o przyjęciu planu zamówień na rok 2024. rok

Plan zakupów 2024.

ZMIANY W ZASADZIE DZIAŁALNOŚCI BIURA TURYSTYCZNEGO OBSZARU ZLATNI ISTOK ZAGORJA ZLATNI ISTOK OBSZARU TURYSTYCZNEGO

Regulamin pracy II nowelizacja

Decyzja w sprawie zmian w regulaminie pracy II

ARCHIWA

SPRAWOZDANIE Z PRAWIDŁOWEGO NADZORU ZA ROK 2022. ROK

I. ZMIANY W PROGRAMIE PRAC ZAGORSKIEJ WSPÓLNOTY TURYSTYCZNEJ GOLDEN EAST NA 2023 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRAC I BUDŻETU ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 30.06.2023 R.

Decyzja o przyjęciu I. Zmiany do Planu Zamówień na 2023 r. ROK

Decyzja zmieniająca program prac i plan finansowy na 2023 r. rok

DECYZJA – O wysokości podstawy wymiaru wynagrodzenia

DECYZJA – Sprawozdanie z realizacji programu prac i budżetu na dzień 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

I. Zmiana Planu Zamówień na 2023 r. ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

Formularz wniosku o dostęp do informacji

Regulamin Zgromadzenia

Regulamin wewnętrzny Rady

Regulacje łatwe zamówienia

Regulamin wewnętrzny

Przepisy dotyczące organizacji

Prawo dostępu do informacji

Program prac 2023 Zlatar

Statut Zlatni istok Zagorje

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja