Dokumentów

2024.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/programa-rada_2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/odluka-program-rada-2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/plan-nabave-2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/ODLUKA_NABAVA.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2024.-godinu.pdf

2023.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/09/PROGRAM-RADA-2023_Zlatar.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/I.IZMJENA-I-DOPUNA-PROGRAMA-RADA-ZA-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka-o-I.izmjeni-i-dopuni-programa-rada.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/Izvjesce-o-izvrsenju-programa-rada-za-razdoblje-od-01.01.-30.06.2023._tekstualni-dio.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka_polugodisnje-izvjesce.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-izvrsenju-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/plan_nabave_2023_I.izmjena.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka-nabava26-10-2023-113313.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-radu-direktora-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-radu-vijecu-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/odluka_izvjesce-o-radu-vijeca-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/nadzor-skupstina_2023.pdf

2022.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/02/IZVJESCE-O-PROVEDENOM-NADZORU-ZA-2022.-GODINU.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/09/izvjesce-o-izvrsenju-2022.pdf

DZIEJE

STATUT

ZMIANA STATUTU

ZASADY PRACY

ZASADY STRUKTURY I ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ

ZASADY PROSTY ZAKUP

KSIĄŻKA BIZNESOWA O PRACACH RADY

KSIĄŻKA BIZNESOWA O PRACY ZGROMADZENIA

DECYZJA O NALICZANIU WYNAGRODZEŃ

PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja