Polityka prywatności

Wspólnota Turystyczna Złotego Wschodu Zagorja szanuje Twoją prywatność i Twoje prawa. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

CZYM JEST OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO).

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 grudnia 2016 r. Kwiecień 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich krajach Unii Europejskiej (a także w Republice Chorwacji) obowiązuje od 25. Może 2018 wiek.

NASZE ZASADY OCHRONY TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Zbieramy tylko niezbędne dane kontaktowe, które są niezbędne do komunikacji ze sobą,
 • Przetwarzamy Twoje dane tylko za Twoją zgodą,
 • Wykorzystujemy dane wyłącznie w celu, na który mamy Twoją zgodę,
 • Nie sprzedajemy, nie pożyczamy ani nie udostępniamy Twoich danych,
 • Nie przesyłamy Twoich danych osobom trzecim bez Twojej zgody,
 • Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak to konieczne. Następnie usuwamy je,
 • Sprawdzamy bezpieczeństwo Twoich danych.

DANE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych na tej stronie jest Wspólnota Turystyczna obszaru Golden East Zagorje.

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych:

Patrycja Škranj
info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr

JAK I JAKIE TWOJE DANE GROMADZIMY

 • bezpośrednio przez użytkowników tej strony internetowej. Czasami zbieramy tylko niezbędne dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiadomość użytkownika).
 • Korzystanie z plików cookie
 • Automatyczne (poprzez logi serwera) – dane, które są generowane automatycznie. Dzienniki serwera nie mogą zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania jest wzajemna komunikacja. Najczęściej jest to odpowiedź na Twoje zapytania poprzez formularz kontaktowy na tej stronie, mailowo lub telefonicznie.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na tej stronie jest Twoja zgoda (zgoda osoby, której dane dotyczą).

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE

Będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wzajemnej komunikacji i nawiązania współpracy. Możliwe jest również wykorzystanie danych osobowych do celów statystycznych tej strony internetowej. Ważne jest, abyś wiedział, że będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko w celu, na który uzyskamy od Ciebie zgodę. Możesz również wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, a my natychmiast przestaniemy ją przetwarzać.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ SWOJE DANE

Przechowujemy dane tylko tak długo, jak długo istnieje potrzeba ich przetwarzania. Następnie usuwamy je.

WSZYSTKIE TWOJE PRAWA

Pozostawiając swoje dane osobowe na tej stronie, masz następujące prawa:

 • PRAWO DO PRZEJRZYSTOŚCI – Masz prawo znać naszą tożsamość, nasze dane kontaktowe, cel przetwarzania Twoich danych, podstawę prawną przetwarzania, okres przechowywania itp. Możesz wysłać pisemny wniosek, a my prześlemy Ci odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące Twoich danych.
 • PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH – Masz dostęp do wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Możesz zażądać i uzyskać informacje o przechowywanych danych.
 • PRAWO DO SPROSTOWANIA – Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zażądać od nas sprostowania danych.
 • PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”) – Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wyślij zapytanie na nasz adres e-mail, a dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i nie później niż 8 dni.
 • PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH – w niektórych sytuacjach masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych zamiast ich usunięcia. W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane, ale nie będą przetwarzane do odwołania.
 • PRAWO DO SPRZECIWU – Masz prawo do sprzeciwu. Wyślij reklamację na nasz adres e-mail.
 • PRAWO DO PRZENOSZENIA – Masz prawo do przeniesienia danych do innego administratora bez naszych przeszkód.
 • PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY – Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wyślij zapytanie na nasz adres e-mail.
 • PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Możesz skontaktować się bezpośrednio z właściwym organem nadzorczym:
 • AZOP – Selska cesta 136, 10 000 Zagrzeb, azop@azop.hr
 • PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI INDYWIDUALNYCH – Masz prawo sprzeciwić się podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji indywidualnych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych to podejmowanie decyzji bez udziału człowieka.
 • PRAWO DO POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH – Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane.

WDROŻENIE TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ŚRODKÓW OCHRONY

Środki bezpieczeństwa są zapewnione w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dane są chronione przed zniszczeniem, utratą i nieautoryzowanym dostępem. W miarę możliwości stosuje się pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PLIKI COOKIE

Pełne informacje na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w Oświadczeniu o plikach cookie na tej stronie internetowej.

GOOGLE ANALYTICS

Podczas przetwarzania danych osobowych, w niektórych przypadkach (jeśli strona korzysta z Google Analytics), niektóre dane mogą być przechowywane przez platformę Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google Analytics.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych poinformujemy Ciebie i właściwy organ ochrony danych (nie później niż 72 godziny).

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania specjalnych powiadomień. Dlatego jako użytkownicy prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 22. wrzesień 2023

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja