Zásady ochrany osobních údajů

Turistické sdružení Zlatý východ Zagorje respektuje vaše soukromí a vaše práva. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

CO JE OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR).

Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. prosince 2016. Duben 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Ve všech zemích Evropské unie (stejně jako v Chorvatské republice) platí od 25. Květen 2018 věk.

NAŠE ZÁSADY OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Shromažďujeme pouze nezbytné kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro vzájemnou komunikaci,
 • Vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem,
 • Údaje používáme pouze k účelu, pro který máme váš souhlas,
 • Vaše údaje neprodáváme, nevypůjčujeme ani nesdílíme,
 • Vaše údaje nezasíláme třetím stranám bez vašeho souhlasu,
 • Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Poté je odstraníme,
 • Kontrolujeme bezpečnost vašich údajů.

ÚDAJE O SPRÁVCI

Správcem vašich osobních údajů na této webové stránce je Turistické sdružení oblasti Golden East Zagorje.

Kontaktní údaje správce Vašich osobních údajů:

Patricia Škranj
info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr

JAK A JAKÉ VAŠE ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 • přímo uživateli této webové stránky. Příležitostně shromažďujeme pouze nezbytné údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelská zpráva).
 • Používání souborů cookie
 • automaticky (přes logy serveru) – data, která jsou generována automaticky. Protokoly serveru vás nemohou identifikovat jako konkrétní osobu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování je vzájemná komunikace. Nejčastěji se jedná o odpověď na vaše dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů na této webové stránce je váš souhlas (souhlas subjektu údajů).

JAK BUDEME VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAT

Vaše údaje použijeme pro účely vzájemné komunikace a pro navázání společné spolupráce. Osobní údaje je také možné použít pro statistické účely této webové stránky. Je důležité, abyste věděli, že vaše údaje použijeme pouze pro účely, pro které od vás získáme souhlas. Tento souhlas můžete také kdykoli odvolat a my jej okamžitě přestaneme zpracovávat.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁM SVÉ ÚDAJE

Údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřeba je zpracovávat. Poté je odstraníme.

VŠECHNA VAŠE PRÁVA

Když zanecháte své osobní údaje na těchto webových stránkách, máte následující práva:

 • PRÁVO NA TRANSPARENTNOST – Máte právo znát naši totožnost, naše kontaktní údaje, účel zpracování vašich údajů, právní základ zpracování, dobu uchovávání atd. Můžete zaslat písemnou žádost a my vám zašleme odpověď na všechny vaše dotazy týkající se vašich údajů.
 • PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM – Máte přístup ke všem vašim osobním údajům, které zpracováváme. Můžete si vyžádat a získat informace o uložených datech.
 • PRÁVO NA OPRAVU – Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požadovat od nás opravu údajů.
 • PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“) – Vy jako subjekt údajů máte právo kdykoli požádat o vymazání svých osobních údajů. Zašlete žádost na naši e-mailovou adresu a údaje budou vymazány co nejdříve, nejpozději však do 8 dnů.
 • PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ – v určitých situacích máte právo požadovat omezení používání osobních údajů namísto výmazu. V takovém případě budou vaše údaje uloženy, ale nebudou zpracovány až do odvolání.
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – Máte právo vznést námitku. Stížnost zašlete na naši e-mailovou adresu.
 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST – Máte právo předat údaje jinému správci bez našich překážek.
 • PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS – Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zašlete svůj požadavek na naši e-mailovou adresu.
 • PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU – Příslušný dozorový úřad můžete kontaktovat přímo:
 • AZOP – Selska cesta 136, 10 000 Záhřeb, azop@azop.hr
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI AUTOMATIZOVANÝM INDIVIDUÁLNÍM ROZHODNUTÍM – Máte právo vznést námitku proti automatizovaným individuálním rozhodnutím. Automatizované individuální rozhodování je rozhodování bez jakékoli lidské účasti.
 • PRÁVO NA ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – Máte právo vědět, jak jsme vaše údaje získali.

PROVÁDĚNÍ TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ

Bezpečnostní opatření jsou poskytována na ochranu vašich osobních údajů. Data jsou chráněna před zničením, ztrátou a neoprávněným přístupem. Kdykoli je to možné, použije se pseudonymizace nebo šifrování osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

KOLÁČKY

Veškeré podrobnosti o používání souborů cookie naleznete v Prohlášení o používání souborů cookie na těchto webových stránkách.

GOOGLE ANALYTICS

Při zpracování osobních údajů mohou být v některých případech (pokud webová stránka používá službu Google Analytics) určité údaje uloženy platformou Google Analytics. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics.

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě porušení zabezpečení osobních údajů budeme informovat vás a příslušný orgán pro ochranu osobních údajů (nejpozději do 72 hodin).

ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Nejsme povinni dávat žádné zvláštní oznámení. Proto vás jako uživatele žádáme, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 22. Září 2023

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří