Håndtering af persondata

Turistrådet i det gyldne øst for Zagorje respekterer dit privatliv og dine rettigheder. Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning.

HVAD ER DEN GENERELLE DATABESKYTTELSESFORORDNING (GDPR).

Dette er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. december 2016. Marts 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. I alle lande i Den Europæiske Union (såvel som i Republikken Kroatien) gælder den fra 25. maj 2018 alder.

VORES PRINCIPPER FOR BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

Vi indsamler kun de nødvendige kontaktoplysninger, der er nødvendige for kommunikation med hinanden,
 • Vi behandler kun dine data med dit samtykke,
 • Vi bruger kun dataene til det formål, som vi har dit samtykke til,
 • Vi hverken sælger, låner eller deler dine data,
 • Vi sender ikke dine data til tredjepart uden dit samtykke,
 • Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt. Derefter sletter vi dem,
 • Vi kontrollerer sikkerheden af dine data.

OPLYSNINGER OM DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for dine personlige data på denne hjemmeside er turistrådet i Golden East Zagorje-området.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige for dine personoplysninger:

Patricia Škranj
info@tz-zlatni-istok-zagorja.hr

HVORDAN OG HVILKE DINE DATA VI INDSAMLER

 • direkte af brugerne af denne hjemmeside. Lejlighedsvis indsamler vi kun de nødvendige data (navn, e-mail-adresse, telefonnummer, brugermeddelelse).
 • Brug af cookies
 • Automatisk (via serverlogfiler) – data, der genereres automatisk. Serverlogfiler kan ikke identificere dig som en bestemt person.

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Formålet med behandlingen er gensidig kommunikation. Oftest er det at svare på dine henvendelser via kontaktformularen på denne hjemmeside, via e-mail eller telefonisk.

RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLING

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger på dette websted er dit samtykke (samtykke fra den registrerede).

SÅDAN BRUGER VI DINE DATA

Vi bruger dine data med henblik på gensidig kommunikation og til at etablere fælles samarbejde. Det er også muligt at bruge personoplysninger til statistiske formål på dette websted. Det er vigtigt, at du ved, at vi kun bruger dine data til det formål, som vi indhenter samtykke fra dig til. Du kan også til enhver tid trække dette samtykke tilbage, og vi vil straks stoppe behandlingen af det.

HVOR LÆNGE OPBEVARER JEG MINE DATA

Vi opbevarer kun data, så længe der er behov for at behandle oplysningerne. Derefter sletter vi dem.

ALLE DINE RETTIGHEDER

Når du efterlader dine personlige oplysninger på dette websted, har du følgende rettigheder:

 • RET TIL GENNEMSIGTIGHED – Du har ret til at kende vores identitet, vores kontaktoplysninger, formålet med behandlingen af dine data, retsgrundlaget for behandlingen, opbevaringsperioden osv. Du kan sende en skriftlig anmodning, så sender vi dig svar på alle dine spørgsmål vedrørende dine data.
 • RET TIL ADGANG TIL DATA – Du får adgang til alle dine personlige data, som vi behandler. Du kan anmode om og få oplysninger om de data, der er gemt.
 • RET TIL BERIGTIGELSE – Hvis dine personoplysninger er forkerte, har du ret til at anmode os om berigtigelse af oplysningerne.
 • RET TIL SLETNING (“RET TIL AT BLIVE GLEMT”) – Du har som registreret til enhver tid ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Send en anmodning til vores e-mail-adresse, og dataene slettes hurtigst muligt og senest 8 dage.
 • RET TIL BEGRÆNSNING AF DATABEHANDLING – i visse situationer har du ret til at anmode om en begrænsning af brugen af personoplysninger i stedet for sletning. I dette tilfælde gemmes dine data, men behandles ikke indtil videre.
 • RET TIL INDSIGELSE – Du har ret til at gøre indsigelse. Send klagen til vores e-mailadresse.
 • RET TIL PORTABILITET – Du har ret til at overføre data til en anden controller uden vores hindring.
 • RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE – Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Send din anmodning til vores e-mail-adresse.
 • RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED – Du kan kontakte den kompetente tilsynsmyndighed direkte:
 • AZOP – Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr
 • RET TIL INDSIGELSE AUTOMATISEREDE INDIVIDUELLE BESLUTNINGER – Du har ret til at gøre indsigelse mod automatiserede individuelle beslutninger. Automatiseret individuel beslutningstagning er at træffe en beslutning uden menneskelig deltagelse.
 • RET TIL AT KILDE PERSONLIGE DATA – Du har ret til at vide, hvordan vi har fået dine data.

GENNEMFØRELSE AF TEKNISKE OG ORGANISATORISKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Sikkerhedsforanstaltninger leveres for at beskytte dine personlige data. Data er beskyttet mod ødelæggelse, tab og uautoriseret adgang. Når det er muligt, skal pseudonymisering eller kryptering af personoplysninger anvendes.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

COOKIES

Alle detaljer om brugen af cookies kan findes i cookieerklæringen på dette websted.

GOOGLE ANALYTICS

Ved behandling af personoplysninger kan visse data i nogle tilfælde (hvis webstedet bruger Google Analytics) gemmes af Google Analytics-platformen. Du kan få flere oplysninger ved at læse Google Analytics’ privatlivspolitik.

BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden informerer vi dig og den kompetente databeskyttelsesmyndighed (senest 72 timer).

ÆNDRING AF PRIVATLIVSPOLITIK

Vi forbeholder os ret til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid. Vi er ikke forpligtet til at give nogen særlig varsel. Derfor beder vi dig som brugere om regelmæssigt at kontrollere denne fortrolighedspolitik.

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 22. Marts 2023

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistrådet

Det gyldne øst for Zagorje