Dokumenter

2024.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/programa-rada_2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/odluka-program-rada-2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/plan-nabave-2024.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/ODLUKA_NABAVA.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-visini-turisticke-pristojbe-za-2024.-godinu.pdf

2023.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/09/PROGRAM-RADA-2023_Zlatar.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/I.IZMJENA-I-DOPUNA-PROGRAMA-RADA-ZA-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka-o-I.izmjeni-i-dopuni-programa-rada.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/Izvjesce-o-izvrsenju-programa-rada-za-razdoblje-od-01.01.-30.06.2023._tekstualni-dio.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka_polugodisnje-izvjesce.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-izvrsenju-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/plan_nabave_2023_I.izmjena.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka-nabava26-10-2023-113313.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-radu-direktora-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/izvjesce-o-radu-vijecu-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/odluka_izvjesce-o-radu-vijeca-2023.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/03/nadzor-skupstina_2023.pdf

2022.

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2024/02/IZVJESCE-O-PROVEDENOM-NADZORU-ZA-2022.-GODINU.pdf

https://tz-zlatni-istok-zagorja.hr/wp-content/uploads/2023/09/izvjesce-o-izvrsenju-2022.pdf

HANDLINGER

VEDTÆG

ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

ARBEJDSREGLER

REGLER OM STRUKTUR OG INTERN ORGANISATION

REGLER ENKELT KØB

VIRKSOMHEDSBOG OM RÅDETS ARBEJDE

VIRKSOMHEDSBOG OM FORSAMLINGENS ARBEJDE

AFGØRELSE TIL LØNBEREGNING

RET TIL ADGANG INFORMATION

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistrådet

Det gyldne øst for Zagorje