Konjščin bayeri i planowane centrum budowlane

Konjščin bajeri to naturalna perła, ale także jeden z wielu śladów bogatej historii górniczej gminy Konjščina, gdzie znajdowało się wiele miejsc, w których wydobywano węgiel brunatny.

W latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto zamykanie i wygaszanie wyrobisk górniczych, a ślad górnictwa jest najbardziej widoczny w dwóch segmentach: pojawieniu się bajera i planowanego ośrodka, wówczas przede wszystkim na potrzeby górników i pracowników elektrociepłowni. Opuszczone szyby kopalniane wypełniły się wodami gruntowymi i w ten sposób stworzyły dziś piękną zieloną oazę, która przyciąga coraz więcej miłośników przyrody. W okresie największego rozwoju centrum osady nosiło nazwę „Zagorje Velenje”, a jej plan urbanistyczny z 1959 roku. W 2001 roku otrzymał drugą nagrodę na Międzynarodowej Wystawie w Londynie za bardzo udane rozwiązanie urbanistyczne.

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja