Crkva sv. Dominika, Konjščina

O župi

Konjščina se kao župa spominje u popisu župa od 1334. godine i bila je posvećena sv. Nikoli. U sljedećem sačuvanom popisu iz 1501. godine, crkva je posvećena sv. Dominiku. To je jedina župa sv. Dominika u Hrvatskoj sjeverno od Save. Mahom se svi povjesničari slažu da mjesto ima naziv po plemenitašima Konjskim (najprije baruni, a zatim i grofovi),. Konjščina je staro mjesto koje se spominje kao Selnica, a taj se naziv odnosi na vlastelinstvo.

Današnja župna crkva građena je od 1729.-1732. godine, a pripada baroknom razdoblju. Graditelj crkve bio je Ivan Baisz iz Maribora. Crkva je građena kao jednobrodna građevina sa četvorinastim svetištem koje završava ravnim zidom. U crkvi su nadgrobne ploče Otilije Horvath iz 1851. godine i Ivana N. Šandora Gjalskog iz 1856. godine.

Crtice iz povijesti župe

U naš kruh svagdanji spada i spoznaja (saznanje – znanje) o stvarima, prilikama i neprilikama koje okružuju čovjeka u njegovom zemaljskom životu. Spoznavajući i saznavajući svoje okruženje čovjek ulazi u vječnu spoznaju zajedništva s Bogom, izvorom i bogatstvom života.

Tumačeći taj cilj života velikom naobrazbom, govorenjem i primjerom ostvarivao je i sveti Dominik, koji je rođen oko 1170. u Calarogi u Španjolskoj. Tom Dominiku posvećena je konjščinska župa, koja ima isti cilj – da tebe i mene usmjeri prema bogatstvu zemaljskog i nebeskog života.

Pođi stoga s nama, dragi čitaoče, u povijest župe Konjščina. Nećemo ti dati sve bogatstvo povijesti Konjščine jer niti smo mi kadri pripremiti taj kolač, a niti bi ti odjedanput mogao sve upiti. Eto stoga, par bobica toga grozda i par zrna pripravljena za tu pogaču povijesti Konjščine.

Konjščina (Selnica) kao župa spominje se u popisu župa od 1334. godine i bila je posvećena sv. Nikoli. No, u slijedećem sačuvanom popisu župa iz 1501., crkva je posvećena sv. Dominiku. Jedina je to župa svetog Dominika u Hrvatskoj sjeverno od Save. Mahom svi povjesničari slažu se da mjesto ima ime po plemenitašima Konjskim (najprije baruni, a zatim i grofovi). Konjščina je dakle, staro mjesto koje se najprije spominje kao Selnica (selnički), a taj se naziv odnosi na vlastelinstvo (posjed), a ne naselje. Jedino što izaziva neko razmišljanje, domišljanje, a možda iziskuje i istraživanje, pisanje je Adama Baltazara Krčelića Krbavskog u knjizi „povijest stolne crkve zagrebačke“ gdje on spominje neki članak iz 1471. godine u kojem piše da je utvrda Konjščina, možda i starija nego što se misli.

Evo tog odlomka iz Krčelićeve knjige:“Mnoge su utvrde u Matijino vrijeme, kako i pokazuje članak 29. iz 1471., u ovim krajevima Slavonije bile razorene i porušene: Kneževec, danas Kneginec kod Varaždina Blaže Husara (Tu utvrdu treba razlikovati od utvrde KHEENE, u kojoj je nekoć bio utamničen Andrija II). I po drevnim registrima desetine nedvojbeno je da se KHEENe nalazila u Zagorju. Vjerojatnije je to utvrda koja se danas zove Konjščinom po obitelji Konjski, a nekad se zvala KHEENE, kako se zaključuje po istim registrima, razmatranjem, dakako, susjednih posjeda koji se opisuju uz utvrdu KHEENE. Osim toga, uzmu li se u obzir i položaj, opkopi, postojeći dvostruki zidovi utvrde Konjščina, jasno da je to nekoć bilo glasovitije utvrđenje i prikladno da se u njemu zadrži Andrija II“*.

Eto, to je ono što ti prije rekoh – pričekaj povjesničari će odgovoriti. Godine 1545. oko tog kaštela bila je bitka s Turcima, a to je vrijeme kad čudotvorni kip majke Božje prenose iz kapela sv. Vida na Vinskom Vrhu u Mariju Bistricu, da ne padne u ruke Turcima.

Crkva sv. Dominika u Konjščini građena je u 16. stoljeću, a nadograđivana 1722. godine. Župni dvor sagradio je biskup Galjuf 1777. godine. Župa je u početku imala ova sela: Cirkveno Selo (Donja Konjščina), Gorenci (Gornja Konjščina), Krapina Selo, Jelovec, Bočaki, Bočadir, Kosovečko. Dokumentom 04. listopada 1789. iz zlatarske župe uzeta su sela: Lipovec, Turnišče, Brlekovo, a od belečke župe Klimen i Batina i uvršteni u Župu Konjščina. Za crkvu su 21. ožujka 1861. nabavljene nove orgulje, a nastavlja se i preuređenje unutrašnjosti crkve.

Iz nove povijesti zanimljiva je Naredba kraljevske zemaljske vlade, Odjela za unutrašnje poslove od 24. prosinca 1913. broj 89/415 kojom se određuje da se župa ima zvati Donja Konjščina dok se u šematizmima prije i poslije župa vodi samo pod imenom Konjščina.

Popis župnika postoji od 1675. godine do danas. Vrijedno je u tom popisu spomenuti Josipa Hoziana, koji je počeo pisati spomenicu, te doktora Jurja Cenkića, koji je sastavio novu spomenicu, zapisavši u njoj stare događaje i opisavši naširoko novije događaje. U vrijeme župnikovanja doktora Jurja Cenkića podignuta su u selima konjščanske župe mnoga raspela.

Godine 1936. u župi Konjščina osnovano je nekoliko bratovština : Bratovština SVETE KRUNICE, Bratovština KĆERI MARIJINE te Bratovština KRŠĆANSKOG NAUKA. Osnivanje bratovština potaknulo je doktora Cenkića da kod križeva po selima održava nedjeljom večernice sa svrhom poučavanja župljana u vjeri. Večernica se sastojala od propovjedi, čitanja katekizma i molitava.

 Konjščinska župa u starije doba nije imala kapela. Godine 1938. blagoslovljena je „Kapelčica“ u Galovcu, koju je sazidao Tomo Curiš, a 24. srpnja 1942. godine blagoslovljena je kapela PRESVETO OLTARSKOG SAKRAMENTA u Gornjoj Konjščini, na poticaj učiteljica Ružice Radej i Štefice Dolenc. Po završetku rata ta je kapelica zatvorena, a otvorena je ponovno 29. ožujka 1961. u kući Milana Biškupa, koju je župa kupila za kapelu.

Duhovnih zvanja u župi nema mnogo. U prošlosti poznat je svećenik dr. Dinko Gudek te časna sestra karmelićanka Božanskog Srce Isusovog, Marija Hanžek, č. s. Huberta.

Od uspostave samostalne države Hrvatske ova župa i okolne župe u podjednakom su vjerskom životu. Obavljaju se krštenja, vjenčanja, pokapaju se crkvenim obredom, na misu nedjeljom i blagdanom neki idu, neki ne, pretežno su svi vjernici što se vidi kod blagoslova kuća i sprovoda. Župnik se snalazi u tim prilikama i pokušava kontaktirati sa svima, prema svojim sposobnositima i mogućnostima. Vele da je tako radio i sveti Dominik.

* Prema mišljenju mr.sc. Branka Čička, Krčeličevu teoriju o utvrdi Kheene kao Konjščini treba uzeti s rezervom (op.ur. časopisa za kulturu :“Hrvatsko zagorje“, rujan 2006.)

Župnik: vlč. mr. Milan Pušec
Adresa: Donja Konjščina 28, 49282 Konjščina
Telefon: 049 465 302
E-adresa: zupa.konjscina@zg-nadbiskupija.hr
Raspored misa: Misna slavlja u ljetnim mjesecima: lipanj, srpanj, kolovoz održavaju se nedjeljom s početkom u 9 sati ujutro, ostale mise po dogovoru sa župnikom.

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja