Kapela sv. Lovre u Lovrečanu

Na kraju općinske ceste, koja preko Martinca vodi do državne ceste Zagreb – Varaždin, stoji s jedne i s druge strane lijepo selo Lovrečan. Već u davno doba spominje se ondje kapela svetog Lovre po kojoj je selo dobilo svoje ime. Kada i po kom je ta kapela podignuta nije poznato, kao ni to, kako je prvobitno izgledala i je li bila drvena ili zidana. Prvi ju spominje 1334. Ivan arhiđakon Gorički u popisu župa zagrebačke biskupije i to kao fijalu župe Lobor. Do kada je spadala pod loborsku župu nije nam poznato; stalno je da godine 1639. spada pod župu Oštrčko-zlatarsku. Oko polovine sedamnaestog stoljeća ove je kapele nestalo, bilo da ju je potres srušio, bilo da je izgorjela ili pak bila tako trošna da su ju morali porušiti. Iz zapisnika kanoničke vizite godine 1666. saznajemo, da je na mjesto stare podignuta nova i da je zidana. Sigurno je, da ju je sagradio oštrčki župnik Ivan Gundak (1643. – 1666.), što nam svjedoči i njegov grb na stropu lađe. Ova kapela postoji još i danas. Već tada je imala gotsko svetište, koje se svršavalo sa tri stranice osmerokuta bez otpornjaka izvana.

(literatura: Povijest župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru, napisao Vjekoslav Noršić, nastavio Zvonimir Kurečić, Zlatar, 1994.)

Župnik: vlč. Ivan Hrastović
Adresa: Zagorska 11a, 49247 Zlatar Bistrica
Telefon: 049 461 729
E-adresa: zupa.zbistrica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa: www.zupa-zlatar-bistrica.hr

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja