Kurija Kallay u Grančarskoj ulici

Između Sutle na zapadu i Drave na sjevero-istoku, čime je omeđeno Hrvatsko zagorje na približno jednakoj udaljenosti od obje granice nalazi se Zlatar Bistrica kojoj je približno jednako daleko i Medvednica i Ivančica na južnoj i sjevernoj strani. Upravo tako povoljan geografsko položaj, potenciran krajem prošlog stoljeća gradnjom željezničke pruge Varaždin Zagreb omogućio je nagli razvoj ovog mjesta na sjecištu važnih prometnica u pravcu istok-zapad i sjever-jug.

Među Zlatarbistričkim naseljima koja su starija od samog općinskog središta posebno mjesto zauzima Lovrečan sa crkvom Sv. Lovre koji se prvi put spominje još 1334.g. Za tu je crkvu značajan podatak da je nakon obnove u 17. stoljeću u crkvi oslikan stropni tabulat u 88 dijelova koji je restauriran zajedno s tri vrijedna oltara jedinstvnim primjerom uređenja unutrašnjosti crkve ovoga dijela Hrvatske. U naselju Graničari nalazi se dobro očuvana i posljednjih godina obnovljena kurija obitelji Kallay.

U Lovrečanu je sačuvana kurija obitelji Labaš u kojoj je smještena upravna zgrada “Drvometala”.

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja