Prehistoryczne stanowisko archeologiczne „Vrci”

Stanowisko archeologiczne „Vrci” znajduje się w miejscowości Mali Komor, w gminie Mače, na podwyższonym tarasie, na wysokości około 180 m n.p.m. Miejsce zostało odkryte podczas rekonesansu w 2015 roku. g. Przy tej okazji na południowych i zachodnich stanowiskach stanowiska, na gruntach ornych, zaobserwowano wytwory archeologiczne o nieregularnych kształtach, z których zebrano dużą liczbę fragmentów naczyń ceramicznych, jeden fragment ceramicznej łyżki, a także kawałek pięknego domu. Na podstawie analizy typologiczno-chronologicznej ruchomego materiału archeologicznego stanowisko można datować na okres epoki miedzi, tj. eneolityczny.

Pod oznaczeniem P-5066 figuruje jako nieruchome dobro kultury – indywidualnie, o statusie prawnym chronione dobro kultury, klasyfikowane jako „świeckie dziedzictwo architektoniczne”.

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja