Kościół Świętego Krzyża na Świętym Krzyżu

Kościół Matki Boskiej Bolesnej zajmuje dominującą pozycję poza osadą. Prosty kościół o cechach renesansowo-wczesnobarokowych składa się z wydłużonej nawy i półkolistego sanktuarium o równej szerokości oraz zakrystii po stronie północnej. Przed wejściem do zakrystii dobudowano sklepiony krzyżowo ganek, natomiast masywna dzwonnica jest częścią głównej fasady. Zasadniczo kaplica zachowała cechy skrzyżowania 16. w sprawie 17 wieku. w wydłużonym korpusie nawy z obszernym sanktuarium o półkolistym zakończeniu. Dodatkową interesującą cechą jest brak charakterystycznej redukcji statku w 18 wieku. Tak więc kaplica prawdopodobnie zachowała swoją pierwotną drewnianą tabulatę przez długi czas. Tytułowy ołtarz główny pochodzi z drugiego bieguna. 17 wieku.

Pod oznaczeniem Z-2089 figuruje jako nieruchome dobro kultury – indywidualnie, status prawny chronionego dobra kultury, klasyfikowany jako „sakralne dziedzictwo architektoniczne”.

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja