Kościół św. Petar w mieście Gotalovac

Kościół św. Petra dominuje na oddzielnym wzgórzu, z dala od wsi Gotalovec na dalekim północnym wschodzie powiatu Krapina-Zagorje. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1639 roku. g. jako kaplica zamkowa burga Gotalovec, w której dwór Gothal miał swój własny grobowiec. Składa się z trzech podstawowych jednostek: prostokątnej nawy i kwadratowego sanktuarium, z którym połączona jest dawna wieloboczna kaplica grobowa Gothala. Zachował gotycki korpus naw i kapliczek i jest przez swoją typologię podłużną budowlą, nieco niższą i węższą świątynią o czterowymiarowym kształcie, która należy w czasie do 15 wieku. St. Podwyższenie gotyckiej kaplicy do dzisiejszego barokowego kościoła nastąpiło od 16/17. St. do połowy 18. St.

Pod oznaczeniem Z-3514 figuruje jako nieruchome dobro kultury – indywidualnie, status prawny chronione dobro kultury, klasyfikowane jako „sakralne dziedzictwo architektoniczne”.

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja