Sommerhjørne i sværdet

I løbet af sommeren afholdes forskellige videnskabelige, teknologiske, forskningsmæssige, kreative og kunstlegerum og workshops for børn, forestillinger fra drama-amatørforeningen “Kaj” biograf for børn, sportsturneringer

Del:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistrådet

Det gyldne øst for Zagorje