VÝZVA k předběžnému ověření znalostí a způsobilosti (testování)

Výběrová komise na realizaci veřejné soutěže na vyhlášení výběrového řízení na zaměstnání vedoucího odborného spolupracovníka v turistické kanceláři turistického sdružení Zlatého východu Záhoří – 1 exekutor na určitou dobu určí

SEZNAM KANDIDÁTŮ

se ucházel o místo Senior Expert Associate v turistické kanceláři turistického sdružení Zlatni istok Zagorje – 1 exekutor, na určitou dobu, který podal řádné, úplné a včasné přihlášky do veřejné soutěže a splňuje formální požadavky veřejné soutěže, a to:

  1. – P.Š. (film, 1999)

Seznam kandidátů je uzavřen pořadovým číslem 1 (jedna).

Komise pro provedení veřejné zakázky prostřednictvím e-mailového oznámení a internetových stránek vyšle nominované uchazeče

P O Z I V

k předchozí zkoušce znalostí a způsobilosti (testování)

Pozváni jsou uchazeči (ze seznamu kandidátů), kteří podali řádnou, úplnou a včasnou přihlášku do veřejné soutěže a splňují formální požadavky výběrového řízení na zaměstnání vedoucího odborného spolupracovníka v turistické kanceláři turistického sdružení Zlatni Istok Zagorje – 1 exekutor na určitou dobu, zveřejněné dne 12. června. Září 2022 na webových stránkách turistického sdružení Zlatni Istok Zagorje, přístup v úterý, 4. Říjen 2022 v 9.00 hod., pracovní pohovor, který se bude konat v oficiálních prostorách města Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar.

Název subjektu provádějícího testování: Výběrová komise pro vyhlášení veřejné soutěže na zaměstnání vedoucího odborného spolupracovníka v turistické kanceláři turistického sdružení Zlatni Istok Zagorje – 1 exekutor.

Má se za to, že uchazeč, který se nezúčastnil pracovního pohovoru, stáhl přihlášku do veřejné soutěže. Všichni uchazeči, kteří se zúčastní pracovního pohovoru, jsou povinni přinést s sebou doklad totožnosti.

Uchazeč, který není schopen prokázat svou totožnost, nebude mít přístup k pracovnímu pohovoru.

Po provedení pracovního pohovoru a v případě potřeby ověření dalších znalostí a dovedností Komise navrhne uchazeče, s nímž bude uzavřena pracovní smlouva.

30 ve zlatě. Září 2022

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří