POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

Natječajno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za raspisivanje natječaja za zapošljavanje Višeg stručnog suradnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto Višeg stručnog suradnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, koji su podnijeli uredne, potpune i pravodobne prijave na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, i to:

  1. P.Š. (1999.)

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1 (jedan).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, putem e-mail obavijesti i mrežne stranice, imenovanim kandidatima upućuje 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje)

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su podnijeli uredne, potpune i pravodobne prijave na javni natječaj i ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja za zapošljavanje Višeg stručnog suradnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, objavljenog 12. rujna 2022. na mrežnim stranicama Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja, da pristupe u utorak, 4. listopada 2022. u 9,00 sati, razgovoru za posao, koji će se održati u službenim prostorijama Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar.

Naziv tijela koje provodi testiranje: Natječajno povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje Višeg stručnog suradnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja – 1 izvršitelj/ica.

Smatra se da kandidat koji nije pristupio razgovoru za posao povukao prijavu na javni natječaj. Svi kandidati koji pristupe razgovoru za posao dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru za posao.

Nakon provedenog razgovora za posao i po potrebi provjeri dodatnih znanja i vještina Povjerenstvo će predložiti kandidata s kojim će se sklopiti ugovor o radu.

U Zlataru 30. rujna 2022.

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja