Zamek Lovrečan w Lovrečanie

Zamek Lovrečan, w pobliżu wsi o tej samej nazwie w gminie Zlatar-Bistrica, znajduje się na dużej posiadłości na południe od drogi Zabok – Zlatar. Został podniesiony na skrzyżowaniu 18. do 19 wieku. Po stronie wschodniej W 20 wieku do zamku dobudowano dwa równoległe parterowe domy, które zakłóciły harmonię i piękno objętości. Zamek Lovrečan zajmuje ważne miejsce w przeglądzie jednoskrzydłowych zamków Hrvatsko Zagorje. Swoją strukturą przestrzenną wprowadza istotne zmiany do dotychczas powszechnego schematu opartego na osiowej symetrycznej organizacji przestrzeni.

Pod oznaczeniem Z-2086 figuruje jako nieruchome dobro kultury – indywidualnie, status prawny chronionego dobra kultury, klasyfikowane jako „świeckie dziedzictwo architektoniczne”.

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja