Zagorje domy Purga

★★★☆
Adresa: Zlatar Bistrica, Grančarska cesta 45B
e-mail: restoran.purga@gmail.com
Kapacita: 16+0

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří