Zagorske hiže Purga

★★★☆
Adresa: Zlatar Bistrica, Grančarska cesta 45B
Email: restoran.purga@gmail.com
Kapacitet: 16+0

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja