Pravěké archeologické naleziště „Vrčí“

Archeologické naleziště „Vrci“ se nachází v obci Mali Komor, v obci Mače, na vyvýšené terase, ve výšce asi 180 m nad mořem. Místo bylo objeveno při průzkumu v roce 2015. g. Při této příležitosti, na jižní a západní pozici místa, na orné půdě, byly pozorovány archeologické výtvory nepravidelných tvarů, z nichž bylo shromážděno velké množství fragmentů keramických nádob, jeden fragment keramické lžíce, stejně jako kus domácí krásy. Na základě typologicko-chronologické analýzy movitého archeologického materiálu lze lokalitu datovat do doby měděné, tj. eneolitu.

Pod označením P-5066 je veden jako nemovitý kulturní statek – individuálně, právní status chráněné kulturní statky, klasifikované jako „profánní architektonické dědictví“.

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří