Kaple Panny Marie Bolestné v Trgovišće

Kostel se nachází v centru obce, na křižovatce silnic. Půdorys tvoří půlkruhově uzavřená svatyně, obdélná loď s bočními půlkruhovými kaplemi a čelní zvonice. Došlo k několika přestavbám a ten z 18. století. Sv. Byla přistavěna obdélná loď s půlkruhovými bočními kaplemi a celý interiér zaklenut. Poté kaple dostane charakteristický trojlístek, půdorys vzácný v kontinentálním Chorvatsku. V kapli je cenný, ale těžce poškozený inventář se stylistickými prvky varaždinského sochařství uprostřed. 18. Sv. Hlavní oltář z roku 1754. g. je komponován jako rám kolem ústřední kamenné sochy Matky Bolestné, díla varaždinského sochaře Ivana Jakova Altenbacha z roku 1692. g.

Poloha: Trgovišće
Klasifikace: sakrální architektonické dědictví
Doba vzniku: 18. století. k 19. století.

Kulturní památka: Z-2085
Druh: nemovitý kulturní majetek – individuálně
Právní forma: chráněné kulturní statky

Pastor: Vladimír Vezír

Telefon: 099 682 5952

Adresa: Tel.: +385 (0)49 283 000

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří