Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Zajezdě

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zajezdě v obci Budinšćina je středověká stavba z druhé poloviny 15. století. s polygonální svatyní klenutou radiální klenbou, širokou lodí nedávno zakrytou tabulátou, boční barokní kaplí umístěnou podél jižní stěny, barokní lobby a zvonicí umístěnou podél severní stěny svatyně. Dřevěný inventář tvoří kvalitní barokní oltář sv. Petra. Kostel sv. Josefa v boční kapli z roku 1749 se vzácným vyobrazením výjevu Trůnu milosti na Attice, oltář Panny Marie ve vestibulu z počátku 19. století a dva oltáře z konce 19. století. Na stěně vítězného oblouku směrem k lodi jsou fragmenty středověké malby.

Pod označením Z-2843 je veden jako nemovitý kulturní statek – jednotlivě, s právním statusem chráněný kulturní statek, klasifikovaný jako „sakrální architektonické dědictví“.

Pastor: Rev. Andrija Jambreuš
Adresa: Zajezda 59, 49284 Budinšćina
Tel: 049 459 024
e-mail: zupa.zajezda@zg-nadbiskupija.hr

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří