Crkva sv. Nikole Biskupa

Župna crkve sv. Nikole zaprema dominantan položaj na povišenju u naselju Hrašćina. Pravokutne je lađe, šireg poligonalnog zaključenog svetišta, zvonika uz sjeverno pročelje sa sjevernom i južnom kapelom. Čitavu unutrašnjost crkve prekriva ciklus zidnih oslika koje pripisuju pomoćnicima Antuna Lerchingera i zagrebačkom slikaru Antunu Archeru. U crkvi se nalazi kvalitetni barokni inventar. U povijesnim izvorima prvi put se spominje u kanonskoj vizitaciji iz 1334. g. te predstavlja sakralni objekt s očuvanim građevinskim fazama od romanike do baroka.

Lokacija: Hrašćina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Župnik: Vladimir Vizir

Telefon: 099 682 5952

Adresa: Hrašćina 1, 49283 Hrašćina

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja