Staré město konjščina

Staré město konjščina

Podél hlavní silnice, která spojuje Zabok a Novi Marof, leží staré město Konjščin. Po celá léta byl tento hrad strategicky důležitým zařízením v Hrvatském Záhoří, zejména v jeho nížinné části. Nedávno obnovená pevnost pochází z konce 15. století. To lze ověřit v dokumentu, kterým král Matyáš Korvín povolil hrabatům Kryštofovi a Janovi z Horse postavit pevnost v Selnici. To byl název tehdejší osady a později kvůli rodině Konjských, původem z oblasti Bjelovar poblíž Rovišće, byla pojmenována Konjščina.

Hlavní charakteristikou tohoto hradu je, že byl postaven v rovině, což ho odlišuje od ostatních záhoří hradů a opevnění, které byly zpravidla postaveny na výškách. Staré město, stejně jako Đurđevac a Ribnik, je jedním z mála příkladů wasserburgu, tj. nížinné vodní pevnosti obklopené dvojitým příkopem, do kterého se vstupovalo přes most. Půdorys je čtvercového tvaru a na každé straně jsou věže – tři půlkruhové a vstupní čtyřúhelníková věž.

Největší bitva s Osmany v chorvatském Záhoří

Před šesti stoletími, přesně 1545. V roce 2001 se zde odehrála největší bitva s Osmany v Hrvatském Záhoří. Především díky své strategické poloze, ale i opevnění bylo konjščinské Staré Město vynikajícím místem pro přivítání Turků. Jejich armáda postupovala ke Štýrsku a neměli žádné zázemí, které by mohli chránit.

Při jejich dobytí se Turci rozhodli být zadrženi bánem Nikolou Zrinským a hrabětem Jurajem Wildensteinem. Turecká armáda pod vedením Ulama Paši předtím tábořila na soutoku potoka Selnica do řeky Krapiny. Když uslyšeli, co přijde, 4. Turci tam náhle překročili příkop a zaútočili na nepřipravenou chorvatskou armádu, která se rozptýlila a ban a hrabě našli svou spásu v pevnosti. Byla to jediná bitva s Turky na otevřeném poli v Hrvatském Záhoří a zúčastnil se jí i Franjo Tahy, který později převzal panství Stubica-Susedgrad.

Píše se rok 1573. Byla také součástí selského povstání a dnes je před Starým Městem informační tabule, která nám připomíná tyto dny.

Obnova pevnosti a jarmark na Starém Městě

V průběhu dějin se záhřebská diecéze a Maksimilijan Vrhovac objevovaly jako majitelé Konjščiny, o které se říká, že přestavěl hrad na sýpku, ale konečnou „ránu“ Starému Městu zasadilo zemětřesení v roce 1880. Roky a dvě světové války, po kterých byla docela zdevastovaná a nechala se rozkládat.

Na konci roku 1990 však začala obnova pevnosti, takže některé archeologické materiály nalezené během vykopávek lze nalézt v Muzeu rolnické vzpoury v Gornja Stubica.

Od roku 2007. V květnu, v květnu, se před pevností koná „Jarmark u Starého Města“, kde můžete vidět četné staré zvyky a řemesla (rytíři, kováři, hrnčíři, medáři, polykači ohně, kejklíři, tanečníci, hlaholici) a zároveň je oživen již zmíněný boj s Osmany.

Citováno z: https://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/konjscina

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří