Odlitek meteoritu Hrašćina v Domovaci

Památník na místě havárie

V malé vesničce Kiternaši, v obci Domovec, byl vyzdoben památník pádu meteoritu Hrašćina. V klidném prostředí malé mýtiny s výhledem na malebné kopce, které skrývají Hrašćinu a četné kulturní a historické památky a zajímavosti, si můžete odpočinout a přečíst si podrobnější zajímavosti o světově významném vesmírném cestovateli na informační tabuli. Informační panel je zvláštní a jedinečný, protože kromě obrazové části a textu v chorvatštině a angličtině obsahuje také překlad do esperanta. Ve střední části památníku je nízký obelisk s replikou meteoritu Rhašćina v přírodní velikosti. Do města se dostanete po zpevněné silnici po rysech z centra Trgovišće v obci Hrašćina.

Světově proslulá událost

26.5. 1751. odpoledne se nad regionem Hrašćina přehnala neznámá hrozba v podobě obrovského světla a s rachotem a hromovým třeskem vyděsila obyvatele celého regionu.

Obrovská ohnivá koule vyděsila nevolníky a hodila je na zem a zvedla ty, kteří byli na dovolené, na nohy. Rozrušení lidé nechápali podstatu tohoto jevu. Myslel si, že rozzuřený drak Pozoj začal vražedné řádění až do konce a chrlil oheň. Jev byl pozorován až z Maďarska, Štýrska a Bavorska a výbuch byl slyšet až ve Varaždinu. Všichni, kdo byli svědky této neuvěřitelné události, si uvědomili, že něco spadlo ze vzduchu a poté, co byli povzbuzeni, spěchali hledat místo havárie. Mezi prvními, kdo tak učinil, byl pastor Maršić. Poslal dva ze svých služebníků, aby událost vyšetřili a přinesli to, co našli. Brzy se ukázalo, že událost neměla černou a negativní konotaci, ale že to byl jasný ukazatel křesťanského jména do světa a rozvoj vědy.

Ohnivá koule, která se vrhla na zem a roztříštila se na dvě části, které pak dopadly na ornou půdu Mia Koturnaš (Kiternaš) v Domovaci, způsobila velký rozruch a pověst o „padajících kamenech z nebe“ se rozšířila po celém tehdejším rakouském císařství a přitáhla pozornost císařského páru Marie Terezie a Františka Štěpána I. Větší kus vážil 39,76 kg a byl celý přenesen na faru, a podle kronikáře Krčeliće rozdal farář účastníkům menší kus vážící 8,96 kg, z něhož kováři Hrašćina kovali hřebíky. Padlé tělo bylo spolu se záznamem, který sestavil generální vikář záhřebské diecéze Vuk Kukuljević a na žádost záhřebského biskupa Franjo Ksavera Klobuzikiho, posláno císařskému dvoru.

Vědecký plán

František Štěpán I. byl milovníkem přírodopisu a v době této události vlastnil přírodopis, který má nejdelší historii ze všech sbírek meteoritů. Fenomén pádu nebo spíše katapultování, protože v té době se předpokládalo, že země vyhazuje své části do vzduchu a oni pak padají zpět, do té doby navzdory svědkům skončili na lidové tradici. Poprvé v historii byla událost v Hrašćině zdokumentována záznamem a důkladně popsána v Kukuljevićově dokumentu a téma samotného pádu zajímalo vědce té doby.

Téměř o půl století později byl na vídeňském dvoře správcem císařského porcelánu horník Alois von Widmanstätten. Inspirován touto událostí začal s výzkumem plakety padlého těla. Během speciálních procedur si všiml krystalografické struktury, která není vidět na krystalech země. Widmanstättenův objev spolu s Kukuljevićovou dokumentací o havárii prokázal existenci vesmírného tělesa na Zemi, železného meteoritu. Meteorit Hrašćina, původně nazývaný agramit (Agram je starý název pro Záhřeb, op.a), ve světě je také známý jako populární název „Záhřebské železo“ a meteorit Hrascina je jeho oficiální mezinárodní název.

Meteorit má vlastní klasifikační „identifikační mapu“, na které je podle odborných a vědeckých analýz zařazen do skupin železných meteoritů chemické skupiny IID, což je skupina vzácných meteoritů. Ze seznamu skupiny je zřejmé, že pouze meteorit Hrašćina (1751) a meteorit N’Kandhla (1912, Jižní Afrika) měly svědky pádu a meteorit Hrašćina je nejstarší ze skupiny.

Meteorit Hrašćina učinil obrovský přínos ve světě, pokud jde o vývoj astronomie a meteoritiky nejen dokazující existenci vesmírných těles, ale také při určování stáří sluneční soustavy.

Roztroušené po celém světě, zapomenuté doma

Meteorit z Hrašćiny je uložen jako první a nejdůležitější exemplář sbírky meteoritů v Historickém a přírodovědném muzeu ve Vídni a každý kus je ve vlastnictví světových muzeí: Göttingen, Berlín, Londýn, Chicago, Sarajevo, Harvard, Amherst, Tübingen, Paříž, Kalkata, Washington, sbírka ve Vatikánu, soukromá sbírka Horati (Montana) a Přírodovědné muzeum v Záhřebu, které má vystavenou repliku.

Esperantský spolek Trixini každoročně v době pádu meteoritů prodlužuje jeho význam a připravuje ho o zapomnění, organizuje „Dny meteoritů“ a Klub milovníků domorodého dědictví Hrašćina akci „Hrašćinski astro“

ADRESA
Domovec, Hrašćina

TELEFON
+385 (0) 49 459 391

E-MAIL
bastina.hrascine@gmail.com

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří