Hrad Lovrečan v Lovrečanu

Hrad Lovrečan, nedaleko stejnojmenné vesnice v obci Zlatar-Bistrica, se nachází na velkém pozemku jižně od silnice Zabok – Zlatar. Byla vyzdvižena na přejezdu 18. do 19. století. Na východní straně Ve 20. století byly k zámku přistavěny dva paralelní jednopatrové domy, které narušily harmonii a krásu hmoty. Hrad Lovrečan zaujímá důležité místo v přehledu jednokřídlých hradů Hrvatsko Zagorje. Svou prostorovou strukturou přináší významné změny do dosud běžného schématu založeného na osově symetrickém uspořádání prostoru.

Pod označením Z-2086 je veden jako nemovitý kulturní statek – individuálně právní status chráněného kulturního statku, klasifikovaný jako „profánní architektonické dědictví“.

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří