HPD Gradina, Konjščina

Předseda Mateja Barilar
Telefon: 099 815 2278
e-mail: hpdgradina@gmail.com

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří