Crkva sv. Ivana Krstitelja u Zlatar Bistrici

Župa sv. Ivana Krstitelja u Zlatar Bistrici osnovana je dekretom Nadbiskupskog Duhovnog stola 8. VII. 1994. po Nadbiskupu Franji kar. Kuhariću

Dekretom 5.VIII. 1994. imenovan je prvi upravitelj župe vlč. Ivan Grudiček koji preuzima župu isti mjesec, 25. VIII.1994. To je povijesna godina prvog dolaska pape Ivana Pavla II u Hrvatsku, koji u Zagrebu 11.IX.1994. među ostalima blagoslivlja i temeljni kamen za novu župnu crkvu u Zlatar Bistrici.

Župnik: vlč. Ivan Hrastović
Adresa: Zagorska 11a, 49247 Zlatar Bistrica
Telefon: 049 461 729
E-adresa: zupa.zbistrica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa: www.zupa-zlatar-bistrica.hr

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja